2

INGA CESELIE LOUISE MANNDAL

Stilling: Regnskapsmedarbeider. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GAMVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Regnskapsfører/ Pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

Menighetsrådsleder

Verv i offentlig sammenheng

Nestleder i Troms/Finnmark SV

Styremedlem SV sentralt

Satsningsområder

  • Utbedring av kirkene
  • Flere frivillige
  • Styrke trosopplæringen
  • Fast og stabil prestedekning

Utfyllende presentasjon

Har tidligere vært leder og medlem i menighetsrådet

Andre kandidater på samme liste

1
VIGDIS ANITA NORDSTRAND f. 1960, Kirketjener Skjånes
3
JAN ERIK RAANES f. 1953, Pensjonist Gamvik
4
TRULS JOHAN INSTANES RIISE f. 1969, Avdelingsleder Gamvik
5
PER BIRGER PERSEN f. 1957, Fisker Nervei
6
ANNBJØRG JOHANSEN GRIP f. 1967, Hjelpepleier Gamvik
7
WENCHE MAGNHILD INSTANES INGEBRIGTSEN f. 1966, Lærer Skjånes
8
IRENE JAKOBSEN f. 1982, Renholder Skjånes
9
ANNA OLIVA NILSEN f. 1960, Renholder Mehamn