2

BERIT SKJØRSHAMMER

Stilling: Intensivsykepleier, Akutt. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRUA/HARESTUA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1978 - 1979
Menighetsseminaret

1979 - 1982
Sykepleie

1985 - 1987
Videreutdanning i intensivsykepleie

1999 - 2000
Global forståelse

2007 - 2007
Medisinsk og helsefaglig etikk

Verv i kirkelig sammenheng

Barne-/ Ungdomsarbeid i Kolbotn menighet

KRIK Harestua

Lunchtreff, Østerås kirke

Menighetsråd, Nairobi/ Kenya

Verv i offentlig sammenheng

2014 - 2017
Styret i Hadeland kirkeakademi

2019 -
Medlem av klinisk etikkomite, Ullevål sykehus

Satsningsområder

  • Inkluderende og raus kirke, Sorgarbeid, Integrering,

Andre kandidater på samme liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1964, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
3
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1957, Adm.sjef/Interiørarkitekt 2742 Grua
4
CHRISTER BOSSE f. 1979, Selger 2740 Roa
5
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1953, Pensjonert lærer 2743 Harestua
6
KAI OTTO FET f. 1956, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1944, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1962, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1951, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1958, Uføretrygdet 2742 Grua
11
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1973, Sykepleier 2742 Grua