5

INGER HELENE FRØISLIE LUNNER

Stilling: Pensjonert lærer. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRUA/HARESTUA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer ved Hadeland videregående skole

Verv i kirkelig sammenheng

Grua- og Harestua menighetsråd på 1980-tallet

Kirkevert i Harestua kapell

2015 - 2019
Grua- og Harestua menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Grua- og Harestua skolekorps, økonomigruppe

Lunner Bondelag, sekretær i 2 år på 1990- tallet

2008 - 2011
Pårørende-og venneforeningen ved LOS, sekretær

Satsningsområder

  • Støtte opp om det gode trosopplæringsarbeidet i menigheten
  • Arbeide for økt oppslutning om gudstjenestene
  • Vedlikeholde kirkene, våre viktige kulturskatter

Andre kandidater på samme liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1965, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
2
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1961, Intensivsykepleier, Akutt 2743 Harestua
3
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1958, Adm.sjef/Interiørarkitekt 2742 Grua
4
CHRISTER BOSSE f. 1980, Selger 2740 Roa
6
KAI OTTO FET f. 1957, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1945, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1963, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1952, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1959, Uføretrygdet 2742 Grua
11
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1974, Sykepleier 2742 Grua