6

GUNHILD TOVSETH VATNE

Stilling: Økonomisk rådgiver. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STRØM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1984 - 1986
2 år øko. og adm. DH Hedmark

1986 - 1987
1 år informatikk DH Hedmark

1990 - 1991
1 år kommunal og sosialhøgskole - Øko og ledelse

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Kasserer i Strøm menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Er ei dame som er engasjert i flere lag og foreninger.

Glad i å skape aktivitet og møteplasser.


Andre kandidater på samme liste

1
EDEL KARIN LILLESETH f. 1953, Selvst. næringsdrivende Skarnes
2
BERIT ODDRUN LEITHAUG MÆLUM f. 1952, Pensjonist Slåstad
3
PAUL-EIRIK IVERSEN f. 1958, Regnskapsfører/medeier Galterud
4
KNUT IVAR BRINCK f. 1946, Selvst. næringsdrivende Skarnes
5
BJØRG THONER f. 1954, Klinisk Sosionom BUP Slåstad
7
PER IVAR SVEHEIM f. 1966, IKT-Rådgiver Skarnes
8
CHRISTIN JEANETTE BERGAUST THORSBERG f. 1974, Lærer Tjaberg
9
ELI PAULINE TJERNSTAD BEKKHOLT f. 1961, Skoleassistent Slåstad
10
BERIT SANDER JOHNSRUD f. 1948, Pensjonist Skarnes
11
LINDA MARIE SVENNEBYE HELGEDAGSRUD f. 1979, Pedagogisk lærer Slåstad