7

PER IVAR SVEHEIM

Stilling: IKT-Rådgiver. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STRØM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Forsikringsakademiet

IKT-rådgiver, Kongsvinger kommune

NHI

NTNU - Master Helseinformatikk

Tilleggsutdanning i veiledningspedagogikk

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem Strøm menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Diverse verv i Odal o-lag, Skarnes IL, Oppstad IL og Hedmark

o-krets.

2015 - 2019
Kommunestyremedlem

2015 - 2019
Omsorgsutvalgsleder Sør-Odal Kommune

Satsningsområder

  • Nye og fremtidsrettede aktiviteter i menigheten.
  • Kirken som en kulturarena.
  • Kirken for alle

Andre kandidater på samme liste

1
EDEL KARIN LILLESETH f. 1954, Selvst. næringsdrivende Skarnes
2
BERIT ODDRUN LEITHAUG MÆLUM f. 1953, Pensjonist Slåstad
3
PAUL-EIRIK IVERSEN f. 1959, Regnskapsfører/medeier Galterud
4
KNUT IVAR BRINCK f. 1947, Selvst. næringsdrivende Skarnes
5
BJØRG THONER f. 1955, Klinisk Sosionom BUP Slåstad
6
GUNHILD TOVSETH VATNE f. 1967, Økonomisk rådgiver Skarnes
8
CHRISTIN JEANETTE BERGAUST THORSBERG f. 1975, Lærer Tjaberg
9
ELI PAULINE TJERNSTAD BEKKHOLT f. 1962, Skoleassistent Slåstad
10
BERIT SANDER JOHNSRUD f. 1949, Pensjonist Skarnes
11
LINDA MARIE SVENNEBYE HELGEDAGSRUD f. 1980, Pedagogisk lærer Slåstad