6

GUNNAR ØSTBY

Stilling: Produktsjef. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUNNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1979 - 1982
fagutdannelse som landbruksmaskinmekaniker

1982 - 1983
Militærtjeneste

1984 - 1987
Markedsføringsutdannelse

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Menighetsrådet i Lunner menighet

Verv i offentlig sammenheng

2014 - 2016
Boligsameie, styremedlem

Satsningsområder

  • Fortsette det gode barne og ungdomsarbeidet vi har i Lunner
  • Fortsette å ha en åpen og inkluderende kirke for alle
  • Videreutvikle og forbedre innholdet i gudstjenestene

Andre kandidater på samme liste

1
LARS BILDEN f. 1972, Områdeansvarlig 2730 Lunner
2
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1974, Regnskapsmedarbeider 2730 Lunner
3
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2002, Erfaringsrådg./prosj.ansv 2730 Lunner
4
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1992, Barnehagestyrer 2730 Lunner
5
RAGNHILD KARIN LIER WESTERN f. 1957, Seniorkonsulent Sparebank 2720 Grindvoll
7
CAMILLA ENGEN f. 1991, Adjunkt 2730 Lunner
8
TORD GULBRAND NORDLI f. 1976, Daglig leder 2740 Roa
9
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1987, Muskelterapeut 2730 Lunner
10
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1950, Pensjonert lærer 2730 Lunner
11
PER JAKOB RAASTAD f. 1952, Gårdbruker og vaktmester 2730 Lunner
12
LINDA HELENE JOLMA f. 1978, Psykiatrisk sykepleier 2730 Lunner
13
JOHN EIRIK TVENGE-CARLSEN f. 1992, Adjunkt 2730 Lunner
14
RONNY SVEBERG f. 1977, Adjunkt med tilegg 2730 Lunner