1

FINN EGIL SANDMO

Stilling: Pensjonert offiser. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Hærens stabsskole 1993 - Forsvarets stabsskole 1995-96

1974 - 1977
Realgymnas

1978 - 1979
Befalsskole

1981 - 1984
Krigsskole

1996 -
Armor Officer Advanced course

Verv i kirkelig sammenheng

Assisterende guvernør i Rotary

Leder i Høyre Nord-Odal

Satsningsområder

  • Bidra til å skape en folkekirke - for alle.

Andre kandidater på samme liste

2
ANNE LENE SNEKKERLIEN SUNDET f. 1972, Lærer - Sand sentralskole Knapper
3
HARALD OTTAR TRØSEID f. 1955, Pensjonist Austvatn
4
BODIL CARLSON f. 1946, Pensjonist Gardvik
5
ROBIN MOSETER f. 2003, Student Knapper
6
IRENE BEKKEN f. 1951, Pensjonist Gardvik
7
GRETHE VERONICA NORDHAGEN RODE f. 1977, Sivil Ind.des./gründer Austvatn
8
BJØRN IVAR LUND f. 1989, Butikkmedarbeider Gradvik
9
TONE HELEN SÆTHER f. 1966, Adjunkt Gardvik
10
ANNE VICTORIA HEIBERG f. 1965, Daglig leder Tonergarden Gardvik
11
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG f. 1945, Pensjonist Austvatn