9

TONE HELEN SÆTHER

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

+ 20 år i skatteteaten før det.

2004 - 2009
Høgskole lærerutdanning uten tillegg

2009 - 2013
Slåstad skole lærer

2013 - 2019
Garvik skole

Verv i offentlig sammenheng

2015 - 2019
Arbeidsplasstillitsvalgt Garvik skole


Andre kandidater på samme liste

1
FINN EGIL SANDMO f. 1960, Pensjonert offiser Gardvik
2
ANNE LENE SNEKKERLIEN SUNDET f. 1972, Lærer - Sand sentralskole Knapper
3
HARALD OTTAR TRØSEID f. 1955, Pensjonist Austvatn
4
BODIL CARLSON f. 1946, Pensjonist Gardvik
5
ROBIN MOSETER f. 2003, Student Knapper
6
IRENE BEKKEN f. 1951, Pensjonist Gardvik
7
GRETHE VERONICA NORDHAGEN RODE f. 1977, Sivil Ind.des./gründer Austvatn
8
BJØRN IVAR LUND f. 1989, Butikkmedarbeider Gradvik
10
ANNE VICTORIA HEIBERG f. 1965, Daglig leder Tonergarden Gardvik
11
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG f. 1945, Pensjonist Austvatn