8

GUNNAR JÆGER INGVALDSEN

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LANGHUS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste