1

LISE MARIE VESTLAND

Stilling: . Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BJONEROA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
HANS KRISTIAN STRUKSNÆS f. 1986 BJONEROA
3
INGER BERVEN f. 1957 BJONEROA
4
WENCHE LIEN f. 1979 BJONEROA
5
LIV CATHRINE TYGSETT SMERUD f. 1988 BJONEROA
6
AUD HELEN BØLVIKEN f. 1959 BJONEROA