1

LISE MARIE VESTLAND

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BJONEROA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
HANS KRISTIAN STRUKSNÆS f. 1984 BJONEROA
3
INGER BERVEN f. 1955 BJONEROA
4
WENCHE LIEN f. 1977 BJONEROA
5
LIV CATHRINE TYGSETT SMERUD f. 1986 BJONEROA
6
AUD HELEN BØLVIKEN f. 1957 BJONEROA