3

ANNE-GRETE DALUM TORDHOL

Stilling: Barnehagelærar. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Teamleder Lesja barnehage

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Lesja kyrkjelege råd

Satsningsområder

  • Kirken skal være for alle, og det er viktig at alle føler
  • seg velkommen dit. Kirken i Lesja har åpnet for konserter,
  • og ved å gjøre kirken tilgjengelig i form av ulike arrangeme
  • tror jeg gjør at kirken blir for folk flest. Folk må føle
  • tilhørighet i en kirke.

Utfyllende presentasjon

Jeg takket ja til gjenvalg fordi jeg synest dette har vært et interessant verv, og vil gjerne bidra i det videre arbeidet i kirkene i Lesja. Jeg ser at kirken er mye mer enn det jeg tenkte før, og har opplevd at kirken er med på veldig mye positivt i lokalsamfunnet, også utenom de kirkelige handlingene. Dette arbeidet vil jeg gjerne være med på å videreføre. Jeg kan tenke med å fortsette i diakoniutvalget. Her er det mye bra arbeid som gjøres for alle, og særlig for våre nye landsmenn. Det å kunne være med å bygge broer mellom kulturer er meningsfylt. 
Jeg er gift og har to barn. Jeg er engasjert i mye, blant annet i ulike arrangement på Joratunet. Fotball og reiser til ulike kulturer er nok min store interesse, utenom jobb og ulike verv. Det gir meg veldig mye gled å møte mennesker på ulike arenaer. Ellers er jeg glad i å fiske, lese bøker, være med familie og se på britisk krim.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
2
AASMUND KOLSTAD f. 1975, Gardbrukar Lesja
4
AUDNY BAKKEN f. 1970, Adjunkt Lesjaverk
5
PÅL RINDAL f. 1988, Gravf.kons./landbr.vikar Lesja
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
8
AAGE ASGEIR PAULSRUD f. 1955, Gardbruker/pensjonist Bjorli
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
10
MARIT HOLE TYNNØL f. 1971, Student Lesja
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli