5

PÅL RINDAL

Stilling: Gravf.kons./landbr.vikar. Fødselsår: 1988 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Gravferdskonsulent

Landbruksvikar

Verv i offentlig sammenheng

2007 - 2015
Dovre kommunestyre

2015 - 2018
Vararepresentant i kontrollutvalet (Dovre)

Satsningsområder

  • Fortsatt være en åpen og inkluderende folkekirke. Tørre å
  • tenke nytt og kreativt, men ikke så det går på bekostning av
  • det folk kjenner seg igjen i. Være nøye med å holde en k
  • kontinuitet på de kirkelige handlingene.

Utfyllende presentasjon

Har i mitt arbeid, både som kirketjener og gravferdskonsulent, fått føre hvor viktig kirken er for meg personlig, men også for andre. En viktig møteplass for mennesker i glede og sorg. En kulturarv som vi må være nøye med å ta vare på og som jeg ønsker å være med og påvirke. 
Er vel ikke det man kan kalle en personlig kristen, men det er meningsfylt og fint å være en del av et fellesskap, spesielt på livets merkedager. Det er viktig å ta vare på en institusjon der alle mennesker er like mye verdt, uansett etnisitet, seksuell legning eller sivil status. 
Eg er far til to jenter på 8 og 10 år, og gift med Olaug. Dovring, som snart har bodd 1 år på Lesja.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
2
AASMUND KOLSTAD f. 1975, Gardbrukar Lesja
3
ANNE-GRETE DALUM TORDHOL f. 1975, Barnehagelærar Lesja
4
AUDNY BAKKEN f. 1970, Adjunkt Lesjaverk
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
8
AAGE ASGEIR PAULSRUD f. 1955, Gardbruker/pensjonist Bjorli
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
10
MARIT HOLE TYNNØL f. 1971, Student Lesja
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli