8

AAGE ASGEIR PAULSRUD

Stilling: Gardbruker/pensjonist. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pensjonist og gardbrukar

Verv i kirkelig sammenheng

1999 - 2002
Lesjaskog menighetsråd (leiar)

Satsningsområder

  • Kyrkja er ein viktig tradisjonsberar. Viktig for markering
  • av milepælar i livet, og for jul og påske. Kyrkja står for
  • grunnverdiane vi byggjer vårt samfunn på. Tek vare på vår
  • vestlege kultur med sterk vekt på menneskjeverdet.

Utfyllende presentasjon

Eg kom til Lesjaskog skule som lærar i 1980. Vart gift med Hilde Anne Bakken i 1985. Vi har kombinert læraryrket og gardsdrifta sia. Dei siste 13 åra på skulen var eg rektor. Etter avslutta karriere ved skulen, har eg vore saubonde på heiltid, med ca 120 - 140 vinterfora søyer.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
2
AASMUND KOLSTAD f. 1975, Gardbrukar Lesja
3
ANNE-GRETE DALUM TORDHOL f. 1975, Barnehagelærar Lesja
4
AUDNY BAKKEN f. 1970, Adjunkt Lesjaverk
5
PÅL RINDAL f. 1988, Gravf.kons./landbr.vikar Lesja
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
10
MARIT HOLE TYNNØL f. 1971, Student Lesja
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli