10

MARIT HOLE TYNNØL

Stilling: Student. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Arbeidssøkjar

Gardbrukar

Student

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Arrangementsutvalet - Lesja kyrkjelege råd

2015 - 2019
Varamedlem i Lesja kyrkjelege råd

Verv i offentlig sammenheng

2003 - 2011
Lesja kommunestyre

Satsningsområder

  • Viktig å involvere den einskilde, ved å lage inkluderande
  • gudstenester, kanskje med noko nye tema og vinklingar, som
  • f.eks. miljø og flyktningar. Samarbeide med skulen, kor elle
  • korps, speidarar, ymse vaksne foreiningar. Ein vil gjene ha
  • eit ærend før ein går i kyrkja.

Utfyllende presentasjon

Eg meiner kyrkja er ein viktig institusjon, som ein bør støtte opp om, og vera med å påverke. Kyrkja er viktig i einskilde fasar av livet, ein stad å få trøyst og håp i vanskelege stunder. Ein kulturell og religiøs møteplass. 
Eg er odelsjente med utferdstrong. Har drivi gard i vel 20 år, men vil no prøve å gjera andre ting. Har difor studert i to år no og er arbeidssøkjar. Glad i natur og dyr, song og sangkor, kunst og kultur, allsidig idrett og friluftsliv, og dreiv mykje med fotball før. Likar og å lesa, og bli kjend med nye folk.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
2
AASMUND KOLSTAD f. 1975, Gardbrukar Lesja
3
ANNE-GRETE DALUM TORDHOL f. 1975, Barnehagelærar Lesja
4
AUDNY BAKKEN f. 1970, Adjunkt Lesjaverk
5
PÅL RINDAL f. 1988, Gravf.kons./landbr.vikar Lesja
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
8
AAGE ASGEIR PAULSRUD f. 1955, Gardbruker/pensjonist Bjorli
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli