5

SISSEL HEIER REPSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØGNE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste