8

JAN ARNE KLEIVSET

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØGNE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste