7

BEINT HÅKON HANSEN

Stilling: Pensjonist/forkynner. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

1967 - 1972
Klokker/ Menighetssekretær i Madla Menighet, Stavanger

1973 - 1976
Klokker Menighetssekretær i Sokndal Menighet i Dalane prosti

1976 - 1983
Distriktssekretær for NMS i Dalane og Flekkefjord

1983 - 1997
Markedsfører/forkynnertjeneste og på landsbasis for NMS

1987 - 1994
Pastor i Egersund Frikirke

Verv i kyrkjeleg samanheng

Forkynner/evangelist i Norge og Ukraina

Frivillig klokker i Sokndal menighet

Leder av Den Norske Israelsmisjon

THK - bibelskole Ukraina - undervisning i praktisk sjelesorg

1995 - 2014
Stifter og leder av Stiftelsen Tro-Håp-Kjærlighet (THK)

Verv i Offentleg samanheng

Kretsstyremedlem og nestformann for Israelsmisjonen DNI Stvg

Medlem av Områdeutvalget for Dalane og Flekkefjord NMS

Medlem av styret for leirstedet Fjelltun ved Flekkefjord NMS

relevante) Fra Til Medlem av Regionstyret for Stavanger - NM


Andre kandidatar på same liste

1
MAGNE HERSVIK f. 1955, Daglig leder Stavanger
2
BIRGIT JOHANNE SKÅLAND f. 1948, Pensjonist Moi
3
OLAV MAGNUS LUNDØ f. 1956, Bedriftsykepleier Hauge i Dalane
4
SIMON PETTERSEN f. 2002, Skoleelev Lye
5
HELEN JANSDATTER ESKELAND f. 1975, Gårdbruker Stavanger
6
KARIM SAFFARAN f. 1979, Sivilingeniør Sandnes
8
GERD HÅLAND f. 1966, Frivillig Figgjo
9
KRISTOFFER NÅDEN HAVN f. 1998, Frilanser Tau
10
ANNE BERIT ERFJORD f. 1942, Pensjonist Moi