6

GRY ROLLAG FØSKER

Stilling: Fylkesstyrerepresentant. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Fylkesstyrerepresentant (kontaktperson vgo) i

Lektor cand.polit (Skarnes vgs), avdelingsleder Skarnes vgs

Utdanningsforbundet Innlandet

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem og leder av menighetsrådet i Sand,

2001 - 2009
medlem i Nord-Odal kirkelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

2005 - 2009
Meddommer i fylkesnemda for barneern og sosiale saker

2005 - 2013
Meddommer i Vinger og Odal tingrett

2011 - 2013
Leder i FAU ved Sand sentralskole

2018 -
Varamedlem til styret i Nord-Odal Sanitetsforening

Satsningsområder

  • Trosopplæring (barne- og ungdomsarbeid), gudstjenesten,
  • kirkegården

Andre kandidater på samme liste

1
TROND FRED SOLLØST f. 1946, Pensjonist Sagstua
2
EIRA MÅLFRID LINDEMARK f. 1945, Pensjonist Sagstua
3
TONE NYBAKK FOSSEN f. 1965, Barnehageassistent Sagstua
4
LAILA MARGRETE BAKKE f. 1943, Pensjonist Sagstua
5
OLE TAMLAG f. 1966, Lærer Sagstua
7
KAI YNGVE VANGEN f. 1961, Tømrer Sagstua
8
ARNFINN FOSSEN f. 1954 Sagstua
9
BRITT HELENE LUNDE LØFSGÅRD f. 1957, Adjunkt Sagstua
10
LILLIAN SERINE SØNSTERUD f. 1975, Helsefagarbeider Sagstua
11
TURID AAS THORSTENSEN f. 1959, menighetssekretær Sagstua