6

SISSEL BEATE SAMUELSEN

Stilling: Styrer i barnehage. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDBY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Master i styring og ledelse, Oslo Met.

Styrer i Løvstad Naturbarnehage.

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Nordby menighetsråd

Utfyllende presentasjon

Har arrangert Narnia sommerklubb for barn i  alderen 8 til 11 år i regi av Nordby menighet. Fortsetter gjerne med dugnadstjeneste som kirketjener/kirkevert. Opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og vil jobbe for en inkluderende kirke som forebygger ensomhet og utenforskap. Støtter Amnesty International og Kirkens Nødhjelp.

Andre kandidater på samme liste

1
OLAV AARDALSBAKKE f. 1945, Pensjonist
4
BENTE HAUKALID JØNVIK f. 1954, Pensjonert hjelpepleier
5
TOM MØLLER f. 1954, Barnehage assistent
7
RANDI RØYRVIK SANDSMARK f. 1974, Sykepleier
8
KÅRE LAUVLI f. 1954, Kirkegårdsforvalter