1

JORID LOVISE ÅSTRAND

Stilling: . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYRVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste