12

KARI MARGRETHE HENJUM

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Soknerådsvalet i ØVRE ÅRDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
HILDA MARIE EMBERLAND NESE f. 1972, Institusjonsleiar Øvre Årdal
2
ODDBJØRN EINAN f. 1943, Pensjonist Øvre Årdal
3
JANE SUSAN BJØRK HESTETUN f. 1973, Kyrkjetenar Øvre Årdal
4
LEIF ÅBERGE f. 1947, Pensjonist Øvre Årdal
5
BERIT HENJUM f. 1954, Pensjonist Øvre Årdal
6
KJELL ERIK ELDEGARD f. 1952, Pensjonist Øvre Årdal
7
JINETT SEM-JOHANSEN f. 1962, Helsefagarbeider Øvre Årdal
8
KAREN OVELAND GIKLING f. 1975, bio ingeniør Øvre Årdal
9
BRITA STOKKE f. 1967, Helsefagarbeidar Øvre Årdal
10
ELISABETH SOFIE SPONÅS f. 1962, Heimeverande Øvre Årdal
11
KARI HØIVIK f. 1957, Pensjonist Øvre Årdal
13
PER GUNNAR SØVIK f. 1963, Industriarbeidar Øvre Årdal