11

KENNETH FLATMO

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FEIRING SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste