1

ÅGE RASMUSSEN

Stilling: Distriktsansvarlig. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1965 - 1974
Grunnskolen

1974 - 1977
Videregående utdanning, servitørfagbrev

Verv i kirkelig sammenheng

2015 -
Røyken Kirkelig Fellesråd, politisk representant.

Verv i offentlig sammenheng

2015 -
Medlem Miljø, Klima og Samferdselsutvalget

2015 -
Varamedlem Kulturutvalget

2015 -
Varamedlem Oppvekstutvalget

2015 -
Varamedlem Røyken Kommunestyret

Satsningsområder

  • sikre kirken gode rammebetingelser
  • Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjone
  • Ivareta kirkebygg
  • Sikre at kirkebyggene har riktige innhold, fasiliteter

Utfyllende presentasjon

Jobbe aktivt og målrettet for å sikre kirken gode rammebetingelsen gjennom politiske og demokratiske prosesser.
Videreutvikle samarbeidet med andre frivillige organisasjoner.
Ivareta kirkebygg best mulig ved å alltid videreutvikle og følge en vedlikeholdsplan.
Sikre at kirkebyggene har riktige innhold, fasiliteter og fremkommelighet ifm utleie. 

Andre kandidater på samme liste

2
SILJE KRISTIN HJORTHAUG BONNERUD f. 1976, Koordinator Heggedal
3
STEPHEN SIRRIS f. 1979, Studieleder Midtbygda
4
IDA-MARIE AARAK f. 1973, Lærer Midtbygda
5
HARALD SØVOLD KJOS f. 1978, Pedagogisk leder Spikkestad
6
ARNE BIRGER BERTHEUSSEN f. 1952, Pensjonist Spikkestad
7
VIKTORIA WULFSBERG FRIVOLD f. 1945, Pensjonist Midtbygda
8
CHRISTIAN CONRAD BUGGE f. 1950, Pensjonist/konsulent Midtbygda
9
HANS FRIVOLD f. 1946, Pensjonist Midtbygda
10
KNUT ROALD KARLSEN f. 1946, Pensjonist Midtbygda
11
LEIF SIGMUND HOLE f. 1942, Pensjonist Spikkestad