6

ARNE BIRGER BERTHEUSSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1967 - 1978
Artium, reallinja + 3-årig lærerutdanning + Kr.dom og norsk

1970 - 1986
Lærer, grunnskolen

1983 - 1999
Pedagogikk og skoleledelse til sammen 30 vt

1986 - 2001
Skoleleder, grunnskole

2001 - 2017
Skoleleder og lærer, voksenopplæring

Verv i kirkelig sammenheng

Klokker, ulønnet, kanskje 4 år

- 2018
Medlem av redaksjonen for menighetsbladet i Namdal og Røyken

1979 - 1981
Kateket 50% stilling

1998 - 2004
Medlem av fellesrådet for menighetene i Røyken

1998 - 2004
Medlem av menighetsrådet i Røyken

Verv i offentlig sammenheng

Ansattes representant i styret for Introduksjonssenter

Styremedlem i Buskerud KFUK-KFUM

Styremedlem i Norsk Lærerlag Røyken, skolelederavdelingen

1996 - 1997
Medlem i Hovedutvalg for kultur og fritid i Røyken

2004 - 2011
Vararepresentant Røyken kommunestyre

Satsningsområder

  • Omsorg og opplæring for barn og unge
  • Fokus på relasjoner og veiledning
  • Omsorg for utsatte grupper og spesielt innvandrerne
  • Dialogarb. for å fremme respekt mellom ulike livss. og rel.
  • Inkludere arbeid som gjøres utenfor kirken

Andre kandidater på samme liste

1
ÅGE RASMUSSEN f. 1960, Distriktsansvarlig Spikkestad
2
SILJE KRISTIN HJORTHAUG BONNERUD f. 1976, Koordinator Heggedal
3
STEPHEN SIRRIS f. 1979, Studieleder Midtbygda
4
IDA-MARIE AARAK f. 1973, Lærer Midtbygda
5
HARALD SØVOLD KJOS f. 1978, Pedagogisk leder Spikkestad
7
VIKTORIA WULFSBERG FRIVOLD f. 1945, Pensjonist Midtbygda
8
CHRISTIAN CONRAD BUGGE f. 1950, Pensjonist/konsulent Midtbygda
9
HANS FRIVOLD f. 1946, Pensjonist Midtbygda
10
KNUT ROALD KARLSEN f. 1946, Pensjonist Midtbygda
11
LEIF SIGMUND HOLE f. 1942, Pensjonist Spikkestad