9

RANVEIG VILLA

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SPYDEBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste