6

UNNI LEIROS PETTERSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1970
Lærerskole

1970 - 1979
Lærerstilling, Evenes

1980 - 2016
Organist, Evenes og Tjeldsund

2002 - 2004
Studium ved Kirkelig utdanningssenter i nord

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem Evenes menighetsråd, 2 sammenh. perioder 1980-tallet

1998 - 2002
Medlem av Sør-Hålogaland bispedømmeråd

1998 - 2016
Medlem av kirkelig administrasjonsutv., Evenes og Tjeldsund

2004 - 2019
Distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp, senere menighetskont.

Verv i offentlig sammenheng

1.vara/fast medl, Evenes kommunestyre en periode 1980-tallet

Er medlem i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Styremedl./kass. SH Kantor og Organistfor. m. år fra 80-tall

Styremedl/kass Evenes Bondekv.lag mange år fra tidlig 1970-t

Vært medl. helse-/sosial-/skolestyre


Andre kandidater på samme liste

1
HANNE AGNETHE JAKOBSEN f. 1961, Avdelingsleder Valnesfjord
2
BJØRN OLAV ENGEBAKKEN f. 1985, Avdelingsleder Mo i Rana
3
HUGO JOHAN JOHANSEN f. 1949, Pensjonist Svolvær
4
TIRIL BEATHE SØRENSEN f. 1997, Assistent Bodø
5
JENS CHRISTIAN BERG f. 1961, Kultur/informasjonskons. Terråk
7
REIDAR DAG AAS f. 1966, Daglig leder Melbu
8
ELLEN KRÜGER f. 1949, Pensjonist Stamsund
9
PER KRISTIAN SKORPEN f. 1954, Overlege Stokmarknes
10
MONA ELISABETH HALSBAKK f. 1965, Seniorrådgiver Bodø
11
INGJERD ANNA MARTINSEN f. 1957, Lærer Sørvågen
12
OTTAR JOHAN SKJELLHAUG f. 1955, Snekker Sulitjelma
13
SANDER DELP HORN f. 1999, Student Bodø
14
NORVALD MARIUS RUDERAAS f. 1952, Seniorrådgiver Tjøtta
15
KRISTINE WILLUMSEN THETING f. 1996, Røkter Steigen