7

SONJA STRØM HANSEN

Stilling: Fag/utvikl.-koordinator. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1990 - 1993
Sykepleierutdanning

1997 - 1999
Videreutdanning eldreomsorg

2009 - 2011
Lederutvikling BI

2015 - 2016
Diakonimedarbeider (vikariat)

2017 - 2017
Prosjektledelse Universitet Nord

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2013
Menighetsrådsmedlem Grorud

2015 - 2019
Varamedl. menighetsråd Brønnøy

Verv i offentlig sammenheng

1999 - 2002
Norsk sykepleierforbund, plasstillitsvalgt

2006 - 2011
Foreldrearbeidsutvalg


Andre kandidater på samme liste

1
TANJA FATIMA NYJORDET f. 1968, Ufør/tidl. daglig leder Mo i Rana
2
ODVAR HARRY NORDNES f. 1954, Seniorrådgiver Hamarøy
3
INGRID OLSEN f. 2000, Assistent i skolen Værøy
4
LARS EVAN LAURITZEN f. 1972, Daglig leder Nesna
5
UNNDIS OSK GUNNARSDOTTIR f. 1986, Lærer Stamsund
6
BENGT ARE PETTERSEN f. 1969, Assistent i skolen Stokmarknes
8
Hanne Myrvang f. 1973, Veileder/selvst. næringsd Bodø
9
OLA SMEPLASS f. 1963, Prosjektleder Bodø
10
IREN BEATHE TEIGEN f. 1981, Gründer/daglig leder Tonnes
11
JOSTEIN RENÉ LARSEN f. 2000, Lærling Sørvågen
12
JOHANNA HALLAND f. 2000, Lærling Napp
13
FREDRIK ALEKSANDER HANSEN EILERTSEN f. 1998, Tømrer Bodø
14
ANNA CECILIE JENTOFT f. 1972, Regionsekr./gårdbruker Bodø