3

BORGAR FLAATEN

Stilling: lege. Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NOTODDEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1970 - 2019
Lege

1999 - 2019
Spesialist i fordøyelsessykdommer

Verv i kirkelig sammenheng

2006 - 2019
Medlem av Notodden menighetsråd p.t. leder

Verv i offentlig sammenheng

1991 - 1995
Kommunerepresentant, Tverrpolitisk liste, Notodden kommune

2011 - 2015
Fylkestingsrepresentant, KRF Telemark

2015 - 2019
Kommunestyrerepresentant KRF Notodden kommune

Satsningsområder

  • Følge opp menighetens visjon. Arbeide for at økonomien
  • kommer i balanse. Fokus på at arbeidene som foregår i utvalg
  • og aktiviteter får best mulig forutsetninger til å lykkes.
  • Bedre uteområdene til kirken og menighetshuset. Arbeide for
  • at menighetshuset kan holde den gode standarden som idag

Andre kandidater på samme liste

1
BJARNE BAKKEN f. 1952, pensjonist Notodden
2
NINA ØDEGAARD FLAATEN f. 1961, rektor Lisleherad
4
SIDSEL HELLESØY f. 1963, lektor Heddal
5
HANNE LOUISE THÜRMER f. 1961, lege Notodden
6
TERJE TEKSLI f. 1946, pensjonist Notodden
7
KIRSTI ODDBJØRG AASENG LUNÅSHAUG f. 1945, pensjonist Notodden
8
Olaf Flåterud f. 1952, selvst. næringsdriv. Notodden
9
AGNES IRENE KIDHOLM f. 1943, pensjonist Notodden
10
LARS OSCAR FROGH f. 1951, adjunkt m. tillegg Notodden
11
RAGNHILD KRAUGERUD f. 1952, pensjonist Notodden
12
KIRSTI NINA FRØNÆS f. 1949, pensjonist Notodden
13
LARS SVERDRUP TVEITAN f. 1955, agronom Notodden