4

SIDSEL HELLESØY

Stilling: lektor. Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NOTODDEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer i norsk og engelsk i videregående

Verv i kirkelig sammenheng

klokker

sekretær i Notodden menighetsråd, 2 år

skribent i menighetsbladet

Satsningsområder

  • Informasjonsarbeid
  • Diakoni
  • Økonomi
  • Støtte det frivillige arbeidet

Andre kandidater på samme liste

1
BJARNE BAKKEN f. 1953, pensjonist Notodden
2
NINA ØDEGAARD FLAATEN f. 1962, rektor Lisleherad
3
BORGAR FLAATEN f. 1946, lege Notodden
5
HANNE LOUISE THÜRMER f. 1962, lege Notodden
6
TERJE TEKSLI f. 1947, pensjonist Notodden
7
KIRSTI ODDBJØRG AASENG LUNÅSHAUG f. 1946, pensjonist Notodden
8
Olaf Flåterud f. 1953, selvst. næringsdriv. Notodden
9
AGNES IRENE KIDHOLM f. 1944, pensjonist Notodden
10
LARS OSCAR FROGH f. 1952, adjunkt m. tillegg Notodden
11
RAGNHILD KRAUGERUD f. 1953, pensjonist Notodden
12
KIRSTI NINA FRØNÆS f. 1950, pensjonist Notodden
13
LARS SVERDRUP TVEITAN f. 1956, agronom Notodden