8

Olaf Flåterud

Stilling: selvst. næringsdriv.. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NOTODDEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1992 - 2016
Seniorkonsulent/direktør

Verv i offentlig sammenheng

1992 - 2019
Styreverv i ulike næringsvirksomheter

Satsningsområder

  • Kirken og alle dens funksjoner for alle inkl. kirkebygg som
  • attraksjon

Andre kandidater på samme liste

1
BJARNE BAKKEN f. 1952, pensjonist Notodden
2
NINA ØDEGAARD FLAATEN f. 1961, rektor Lisleherad
3
BORGAR FLAATEN f. 1945, lege Notodden
4
SIDSEL HELLESØY f. 1963, lektor Heddal
5
HANNE LOUISE THÜRMER f. 1961, lege Notodden
6
TERJE TEKSLI f. 1946, pensjonist Notodden
7
KIRSTI ODDBJØRG AASENG LUNÅSHAUG f. 1945, pensjonist Notodden
9
AGNES IRENE KIDHOLM f. 1943, pensjonist Notodden
10
LARS OSCAR FROGH f. 1951, adjunkt m. tillegg Notodden
11
RAGNHILD KRAUGERUD f. 1952, pensjonist Notodden
12
KIRSTI NINA FRØNÆS f. 1949, pensjonist Notodden
13
LARS SVERDRUP TVEITAN f. 1955, agronom Notodden