10

LARS OSCAR FROGH

Stilling: adjunkt m. tillegg. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NOTODDEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1977 - 1979
Lærer Sagavoll folkehøgskole

1979 - 1985
Kretssekr. KFUK/KFUM Buskerud

1985 - 2000
Norsk, engelsk, kristendom, statsvitenskap, kateket

2002 - 2019
Cand. mag. med tilleggsutdanning

Verv i offentlig sammenheng

Kateketrepr. i samarb. utv. Tunsberg bispedømme

Satsningsområder

  • Diakoni
  • Økonomi
  • Støtte eksisterende barne- og ungdomsarbeid
  • Gudstjenestearbeidet

Andre kandidater på samme liste

1
BJARNE BAKKEN f. 1952, pensjonist Notodden
2
NINA ØDEGAARD FLAATEN f. 1961, rektor Lisleherad
3
BORGAR FLAATEN f. 1945, lege Notodden
4
SIDSEL HELLESØY f. 1963, lektor Heddal
5
HANNE LOUISE THÜRMER f. 1961, lege Notodden
6
TERJE TEKSLI f. 1946, pensjonist Notodden
7
KIRSTI ODDBJØRG AASENG LUNÅSHAUG f. 1945, pensjonist Notodden
8
Olaf Flåterud f. 1952, selvst. næringsdriv. Notodden
9
AGNES IRENE KIDHOLM f. 1943, pensjonist Notodden
11
RAGNHILD KRAUGERUD f. 1952, pensjonist Notodden
12
KIRSTI NINA FRØNÆS f. 1949, pensjonist Notodden
13
LARS SVERDRUP TVEITAN f. 1955, agronom Notodden