1

HANS JOHAN TUNE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1975 - 1978
Utdannet sykepleier /diakonkandidat (Diakonhjemmet)

1979 - 1985
Sykepleier /avdelingssykepleier Radiumhospitalet

1985 - 1986
Avdelingsleder Bærum kommune

1986 - 2019
Oversykepleier /konsulent Drammen kommune

Verv i kirkelig sammenheng

- 2019
Kirkevert / medliturg i mange år

2005 - 2007
Medlem av menighetsråd og leder av fellesrådet

Satsningsområder

  • Sang og musikk både i og utenfor selve gudstjenesten
  • At kirken er i bruk til ulike aktiviteter

Andre kandidater på samme liste

2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1963, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1968, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1962, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1947, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1982, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1962, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1952 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1963, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1947, Pensjonist Slemmestad