2

HEGE ELISABETH AMUNDSEN

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2004 - 2008
Høyskolen i Buskerud - Allmennlærerutdannelse

Verv i kirkelig sammenheng

2018 - 2019
Kirkeverttinne

Satsningsområder

  • Inkludere alle
  • Å være imøtekommende
  • Å være raus
  • Å være engasjert
  • Å være raus

Andre kandidater på samme liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1955, Pensjonist Slemmestad
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1968, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1962, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1947, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1982, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1962, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1952 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1963, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1947, Pensjonist Slemmestad