3

GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN

Stilling: Seniorkonsulent blinQ. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1981 - 1982
Fredly folkehøyskole

1982 - 1983
St.hanshaugen v.g.

1985 - 1985
Bibelskolen Stjørdal vårsemester

1985 - 1987
Menighetsseminaret Oslo

1989 - 1992
EDB Prosjektkandidat

Verv i kirkelig sammenheng

Menighetsråd og fellesråd også i en tidligere periode

2011 - 2019
Røyken kirkelige fellesråd. Leder august 2013 – april 2018

2015 - 2019
Nestleder Slemmestad og Nærsnes menighetsråd

2017 - 2018
Asker kirkelige fellesnemd. Leder mars 2017 – februar 2018

Satsningsområder

  • Godt samarbeid mellom frivillige og ansatte i kirken
  • Styrke kulturarbeidet
  • Tilrettelegge og bistå med ungdomsarbeid i kirken

Andre kandidater på samme liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1955, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1963, Adjunkt Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1962, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1947, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1982, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1962, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1952 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1963, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1947, Pensjonist Slemmestad