9

KRISTIN FRYDENLUND

Stilling: Seniorrådgiver, Kirkeråde. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1979 - 1982
Cand.mag, Universitetet i Bergen

1999 - 2002
Hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Oslo

Verv i kirkelig sammenheng

2013 - 2016
Styremedlem i Kirkens SOS, Buskerud og Vestfold

Verv i offentlig sammenheng

2017 -
Styret for Dronning Maud Minnes Høgskole, varamedlem

Satsningsområder

  • En åpen, inkluderende og mangfoldig folkekirke
  • Et godt samarbeid mellom kultur og kirke
  • Barn, unge og unge voksne

Utfyllende presentasjon

En åpen, inkluderende og mangfoldig folkekirke. Et sted der mennesker kan finne fellesskap og uttrykk for tro.  Et godt samarbeid mellom kultur og kirke. Kirkens rike kulturskatt blir tatt i bruk på mange arenaer.
Barn, unge og unge voksne har tilhørighet til kirken og får uttrykke tro og får utfolde seg der.


Andre kandidater på samme liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1955, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1963, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1968, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1962, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1947, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1982, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1962, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1952 Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1947, Pensjonist Slemmestad