1

KRISTIAN LIMA

Stilling: Avdelingsleder. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1982 -
Vernepleiar med div. videreutdanning

Verv i kirkelig sammenheng

Diakoniutvalet i Varhaug sokn

2015 - 2019
Varahug sokneråd

Satsningsområder

  • Fortsette og videreutvikla det gode arbeidet i soknet, ved å
  • ha variert opplegg for alle.
  • Legge til rette for godt samarbeid med andre kristne
  • forsamlingar i bygdene.
  • Vinne nye for Jesus

Andre kandidater på samme liste

2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1984, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1956, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1964, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1960, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1960, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1951, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1967, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1956, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1956, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1981, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1960, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1952, Pensjonist Varhaug