6

EINAR STEEN JAKOBSEN

Stilling: Faglig rådgiver. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1979 - 1983
Diakon og sykepleier

1993 - 1995
Psykiatrisk sykepleier

1997 - 2001
Hovedfag helsefag

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2019
Varhaug sokneråd

Satsningsområder

  • Diakoni
  • Gudstenestelivet
  • Trosopplæring for barn og unge

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1959, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1984, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1956, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1964, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1960, Sjukepleiar Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1951, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1967, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1956, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1956, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1981, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1960, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1952, Pensjonist Varhaug