9

LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND

Stilling: Landbruksarbeider. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1971 - 1973
Artium Bryne gymnas

1974 - 1975
Agronom, Tiom jordbruksskule

Verv i kirkelig sammenheng

2001 - 2017
Vikar som kyrkjetenar

Satsningsområder

  • Vidareføra, utvikla og satsa på arbeid for barn og ungdom
  • Kyrkja må stå på bibelsk grunn
  • Tiltak for at fleire skal koma til gudsteneste
  • Aktivit samarbeid med misjonshusa

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1959, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1984, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1956, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1964, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1960, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1960, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1951, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1967, Prosjektingeniør Vigrestad
10
ESTER ARNA HAARR f. 1956, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1981, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1960, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1952, Pensjonist Varhaug