10

ESTER ARNA HAARR

Stilling: Dagleg leiar. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1977 - 1979
Lærar Vigrestad barneskule

1979 - 1989
Misjonær for NMS Brasil

1989 - 2001
Lærar Vigrestad skule

2001 - 2018
Lærar Hå opplæringssenter

2018 - 2019
Dagleg leiar, Sjømannskyrkja, Rio de Janeiro

Verv i kirkelig sammenheng

Klokkar Høle kyrkje

1992 - 2018
Klokar Varhaug kyrkje

Satsningsområder

  • Gudstenesta; liturgi, salme, formiddling
  • Kyrkja; eit aktuelt alternativ i vår tim med mange ny tilbod
  • Få fleire unge engasjert
  • Gode tilbod til born

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1959, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1984, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1956, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1964, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1960, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1960, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1951, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1967, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1956, Landbruksarbeider Varhaug
11
HANNE SKÅRLAND f. 1981, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1960, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1952, Pensjonist Varhaug