12

GURI SKRETTINGLAND

Stilling: Assistent i barnehage. Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Hjelpepleiar

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
Sokneråd

Verv i offentlig sammenheng

Forbeder i forbønstenesta i kyrkja

Kyrkjevert

Satsningsområder

  • Barn/unge; at mange vil delta på trusopplæringstilboda
  • Gjera gudstjenesta attraktiv for unge familier

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1960, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1985, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1957, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1965, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1961, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1961, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1952, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1968, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1957, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1957, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1982, Vernepleiar Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1953, Pensjonist Varhaug