13

HARALD ODLAND

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1970
Agronom

1972 - 1975
Faglærar

Verv i kirkelig sammenheng

Klokkar varhaug kyrkje

Readaktør Hå kyrkjelydsblad

1986 - 1990
Diakoniutvalget, Varhaug kyrkje

1990 - 1998
Varhaug sokneråd

1997 - 1998
Leiar Varhuag sokneråd


Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1959, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1984, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1956, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1964, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1960, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1960, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1951, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1967, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1956, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1956, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1981, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1960, Assistent i barnehage Varhaug