2

ANDERS TOPLAND

Stilling: . Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJÆRE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste