6

SIMON PSYKE HOLMBAKKEN

Stilling: . Fødselsår: 1995 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJÆRE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste