1

FRODE ALNE BOLIN

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Hovedfag medievitenskap

Informasjonsrådgiver

Innovasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver

Masterprogram i innovasjon og ledelse

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem i Ekholt menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1. vara Rygge kommunestyre

Meddommer Moss Tingrett

Medlem Tilsynsrådet for kriminalomsorgen

Sekretær Ekholt barnehage

Styreleder Ekholt barnehage

Satsningsområder

  • Fornyelse og innovasjon
  • En åpen og inkluderende kirke
  • Ungdomsarbeid
  • Kirkens plass i lokalsamfunnet
  • Økumenisk arbeid

Andre kandidater på samme liste