3

UNNI ANDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Helsearbeider

Kirketjenervikar

Verv i kirkelig sammenheng

Konfirmantarbeid

Medlem i Trosopplæringsutvalget

Nestleder i Ekholt menighetsråd

Satsningsområder

  • Barn og unge
  • Åpen og inkluderende kirke
  • Mennesker med utfordringer og spesielle behov

Andre kandidater på samme liste