4

BRITT ELISABETH RØHNEBÆK

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer

Pedagogisk konsulent

Pedagogisk rådgiver i oppvekst og utviklingsenhet

Pensjonist

Rektor/virksomhetsleder

Verv i kirkelig sammenheng

Bibelkontakt Ekholt menighet

Dirigent/meddirigent kirkelige barnekor

Forsangertjeneste

Leder Rygge kirkelige fellesråd

Menighetsråd Ekholt og Rygge, barne- og ungdomsutvalg

Verv i offentlig sammenheng

Medlem i valgkomite DNT Vansjø

Nærturleder DNT Vansjø

Styremedlem i DNT Vansjø

Styremedlem Norsk skolelederforbund, Østfold

Styremedlem Swingkråkene

Satsningsområder

  • Åpen og inkluderende kirke
  • Diakoni

Andre kandidater på samme liste