1

BODIL IRENE FJELD HANSEN

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RYGGE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt

Verv i kirkelig sammenheng

Leder av Misjonsutvalget

Medlem og leder av Rygge menighetsråd

Medlem og leder av Trosopplæringsutvalget

Satsningsområder

  • Trospplæring av barn og unge
  • Flest mulig oppleve tilhørighet til kirken og menigheten
  • Gudstjenesten et samlingspunkt for mengiheten
  • Utvikle og ta vare på middelalderkirken vår

Andre kandidater på samme liste