2

JON ERLAND FLØGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RYGGE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Politioverbetjent

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem av Nye Moss kirkelige fellesnemd

Medlem av Rygge kirkelige fellesråd

Medlem av Rygge menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Diverse verv i fotballgruppa, Rygge Idrettslag

Leder av Politiets Fellesforbund Øst, Lederutvalget

Leder av Rygge Idrettslag

Satsningsområder

  • Utvikle Nye Moss i kirkelig og menighetssammenheng
  • Utvikling og vedlikehold av kirkens bygg og eiendommer

Andre kandidater på samme liste