3

KARL ENDRESEN

Stilling: . Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste