8

KARI LIEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANNIDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste